În 2015, indicele de îmbătrânire era de 111 vârstnici la 100 tineri sub 15 ani. În 2060, acesta va fi de 231 vârstnici la 100 tineri. În viitor, procesul de îmbătrânire demografică va continua cu intensităţi diferite la nivel teritorial. Este un semnal de alarmă pe care asistenții sociali prezenți la masa rotundă organizată la Baia Mare, în 15 martie 2019, prin proiectul “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”.

Accentuarea îmbătrânirii populaţiei, însoţită de creşterea speranţei de viaţă determină schimbări structurale în cadrul categoriei de vârstnici prin apariţia unei noi grupe, ”vârsta a patra” şi anume ”cei mai vârstnici vârstnici”, reprezentând persoane de peste 80 de ani. Pentru aceștia, reprezentanții din ONG-uri și instituții publice prezenți la masa rotundă de la Baia Mare apreciază că trebuie dezvoltate servicii sociale dedicate, dar mai ales este nevoie de actualizarea reglementărilor în domeniu.

Modificarea legislației în sensul stimulării unei bătrâneți active a fost subiectul principal al discuției purtate de cei prezenți la întâlnirea organizată prin proiectul POCA. Specialiștii au apreciat că sunt necesare adaptări ale legislației la noile condiții, iar modificările nu trebuie să întârzie, în contextul în care timpul nu stă pe loc.

Reprezentanții din ONG-uri și cei din instituțiile publice care activează în sectorul social au făcut referire și la modelele străine, inclusiv la conceptul de “silver economy”, prea puțin cunoscut în România. „Silver Economy” se axează pe dezvoltarea strategiilor legate de îmbătrânirea populației, în principal prin mijloace de servicii tehnologice speciale. Aceste servicii vizează în general să sprijine bunăstarea prin monitorizarea stării de sănătate, asistență, mobilitate sau activități sportive, inclusiv turism medical și soluții de îngrijire la domiciliu.

Conceptul este adesea redus la o zonă de activități pentru vârstnici. Adică activitățile și consumul tuturor pensionarilor, fie pentru produse dedicate în mod special acestora, fie pentru toate generațiile dar consumate și de pensionari. Piața este un adevărat factor de creștere pentru companii, deoarece se referă nu numai la persoanele în vârstă, ci și la pensionari autonomi și mai mulți consumatori.

Poduse și servicii concepute pentru persoanele în vârstă și consumate de vârstnici (60 de ani și mai mult) fără costurile de sănătate din ultimele 6 luni viaţă. În 2016, Frederic Serriere Consulting a definit Silver Economy la 92 miliarde de euro. Se estimează că această cifră va crește până la 130 de miliarde de euro în 2020.