Vocea comunității trebuie să se facă auzită, iar reprezentanții ASSOC, conștienți de importanța acestui lucru, pregătesc deja terenul pentru îmbunătățirea legislației serviciilor sociale din România. Peste 50 de reprezentanți de ONG-uri și sindicate pot contribui la reforma sistemelor sociale, iar în acest sens se pot implica în proiectul “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”.

ASSOC a început recrutarea reprezentanților ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale) și partenerilor sociali cu ajutorul cărora să poată iniția procesul de optimizare legislativă în domeniul serviciilor sociale. În parteneriat cu filiala ASSOC Vâlcea și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, asociația noastră a transmis invitații către societatea civilă interesată să contribuie la dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

În prima decadă a lunii decembrie 2018, la Șuior, vom organiza două sesiuni de instruire cu câte 25 de membri activi ai societății civile – reprezentanți de ong-uri și sindicate, în cadrul cărora vor fi susținute cursuri care să ajute la ajustarea legilor. Printre temele abordate se regăsesc informații despre principiile transparenței legislative; etapele procesului legislativ; modalitățile prin care societatea civila poate influența politicile publice.

La sesiunile de instruire pot participa angajații unui ONG sau partener social (voluntarii se acceptă în limita locurilor disponibile), care să fie motivați să se implice în acest demers. Persoanele interesate să se înscrie la curs pot să transmită o cerere de intenție la unul din următoarele mailuri: raluca.tamasan@assoc.ro sau mihaela.les@assoc.ro. După selecția dosarelor se va stabili lista participanților și se vor forma grupele de curs.

Concret, prin proiect se dorește ca reprezentanții ONG-urilor și partenerilor sociali să dobândească forță, cunoștințe și practici de lucru care să le permită să se implice activ în formularea și promovarea de propuneri alternative în domeniul serviciilor sociale, dar să și dezvolte instrumente independente de monitorizare și evaluare a politicilor publice în acest sector.

ASSOC și partenerii săi consideră că proiectul va stimula democrația participativă și va ajuta la rezolvarea problemelor comunității. Este încă un demers pe care îl facem ca să îmbunătățim calitatea serviciilor sociale din România și a cărui reușită depinde de cooperarea cu alte organizații care au obiective similare cu ale noastre.

Ne-am propus ca până în decembrie 2019 să optimizăm cel puțin două dintre actele normative care au legătură cu domeniul în care activăm cu toții și astfel să participăm direct la procesul decizional din România.

Proiectul “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact” este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.