Proiectul derulat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în parteneriat cu ASSOC Filiala Vâlcea și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, va dezvolta o “școală” pentru ONG-uri. Ca rezultat final, prin proiect se urmărește îmbunătățirea ori schimbarea a cel puțin două legi din domeniul serviciilor sociale.

Pentru atingerea acestui obiectiv, cei implicați în proiect trebuie să atingă următoarele rezultate:

  • Creșterea capacității ONG-uri lor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
  • Instruirea a 75 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali să formuleze și să promoveze propuneri alternative la politicile publice din domeniul serviciilor sociale inițiate de Guvern;
  • Sprijinirea a două ONG-uri de a-și îmbunătăți capacitatea de formulare și promovare a propunerilor alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul serviciilor sociale, prin dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor publice și dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social și civic, de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice;
  • Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor;
  • Elaborarea și promovarea a șase politici publice alternative elaborate și promovate în domeniul serviciilor sociale, din care două acceptate;
  • Mediatizarea proiectului în rândul ONG-urilor și partenerilor sociali, cât și a publicului larg;
  • Activități de management (proiect, financiar etc.) și administrative.