La București, în 13 decembrie 2019, are loc conferința de închidere a proiectului “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”, derulat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, filiala ASSOC Sud-Centru și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

La conferinta finală a proiectului sunt invitați reprezentanți din ONG-uri și instituții publice, precum și orice alte persoane interesate de conținutul propunerilor legislative în domeniul asistenței sociale formulate prin proiect în urma activităților derulate în perioada 20 august 2018 – 19 decembrie 2019.

Principalele propuneri legislative elaborate în cadrul proiectului privesc legea privind auditul public și statutul auditorului social. De asemenea, cei prezenți la conferința de închidere vor avea posibilitatea să cunoască și conținutul celorlalte propuneri de lege discutate în proiect și la care s-au formulat îmbunătățiri.

Politicile publice intrate în atenția specialiștilor în asistență socială din ONG-uri și instituții publice au vizat strategiile în domeniul asistenței comunitare; finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare; identificarea unor mecanisme de asigurare a supervizării lucratorilor sociali/tehnicienilor; asistența socială pentru furnizarea unui pachet minim de servicii sociale standard de planificare și furnizare a serviciilor sociale (informare, consiliere, identificare, evaluare a nevoilor și referirea către beneficii și servicii), în situația în care, din cauze obiective, furnizorii publici și privați de servicii sociale nu pot angaja asistenți sociali sau nu pot contracta serviciile acestora; asigurarea de servicii de sprijin furnizate în comunitate atât în mediul urban, cât și în mediul rural, diversificate, accesibile, finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare etc.

Proiectul (SIPOCA/SMIS2014: 291/112241) a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea totală a fost de 998.290,77 lei, din care valoarea cofinanțării UE, de 824.427,28 lei. Obiectivul general a constat în întărirea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a participa activ la procesul de luare a deciziei, prin dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune, în vederea formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul serviciilor sociale.