Specialiștii în domeniul serviciilor sociale implicați în proiectul “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact” vor avea primele dezbateri publice pe marginea proiectelor și propunerilor legislative pe care le văd necesare ca să se facă pașii doriți și necesari în reforma sistemului.

Evenimentele vor avea loc la Baia Mare la sfârșitul lunii iulie și începutul lui august și sunt primele dintr-o serie care vor avea ca rezultat îmbunătățirea legislației serviciilor sociale prin avansarea de propuneri în sectoare importante ce privesc auditul social, strategiile în domeniul domeniul asistenței comunitare, finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate și identificarea unor mecanisme de asigurare a supervizării lucrătorilor sociali/tehnicienilor din asistența socială pentru furnizarea unui pachet minim de servicii sociale (informare, consiliere, identificare, evaluare a nevoilor și referirea către beneficii și servicii) în situația în care, din cauze obiective, furnizorii publici și privați de servicii sociale nu pot angaja asistenți sociali sau nu pot contracta serviciile acestora. De asemenea, specialiștii vor analiza și propunerile făcute până în acest moment în ceea ce privește asigurarea de servicii de sprijin furnizate în comunitate atât în mediul urban, cât și în mediul rural, respectiv modul de finanțare a acestora.

La evenimente sunt așteptați toți specialiștii interesați de îmbunătățirea cadrului legislativ în sectorul social, informații suplimentare despre modul de participare putând fi obținute de la experții din proiect, care pot fi contactați prin email, din secțiunea Contact din website-ul practicisociale.assoc.ro.