În perioada 8 – 12 aprilie, ASSOC organizează o vizită transnațională în Franța și Belgia la care vor participa colaboratori din ONG-uri și instituții publice care activează în domeniul asistenței sociale și partenerii din Ministerul Muncii și Justiției Sociale și filiala ASSOC Vâlcea.

Programul include vizite la organizații și structuri asociative din cele două state europene. Cele patru zile vor fi dedicate întâlnirilor cu specialiști cu expertiză în dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, dar și cu dezvoltarea de servicii sociale și proceduri în domeniul politicilor publice.

Obiectivele vizitelor transnaționale constau în identificarea de rețele tematice la nivel european care activează în domeniul social, informarea asupra procedurilor altor state membre UE în domeniul vizat de proiect, precum și oportunitatea stabilirii unor contacte cu experți din Comisia Europeană și Parlamentul European, respectiv de la European Social Network.

Deplasarea este organizată în cadrul proiectului “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”, derulat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în parteneriat cu ASSOC Filiala Vâlcea și Ministerul Muncii și Justiției Sociale și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.