Noutati

Legea auditului social și Statutul auditorului social intră pe lista de priorități a Ministerului Muncii

By 10/12/2019 No Comments

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în parteneriat cu filiala ASSOC Sud-Centru și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a inițiat un proces de îmbunătățire a legislației din domeniul serviciilor sociale, iar rezultatele principale au vizat includerea pe lista de priorități, în vederea adoptării, a Legii auditului social și a Statului auditorilor sociali.

La București, în 13 decembrie 2019, partnerii din proiectul “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact” au prezentat public propunerile de lege la care au lucrat specialiștii lor pe parcursul ultimului an și jumătate.

Conferinta finală a proiectului s-a derulat în prezența organizațiilor partenere și a celorlalți actori publici implicați în scrierea propunerilor legislative. Pe durata a patru ore, experții din proiect, cu susținerea reprezentanților ONG-urilor și partenerilor sociali, au detaliat activitățile desfășurate pentru întocmirea proiectelor de lege privind auditul public și statutul auditorului social. De asemenea, au fost prezentate concluziile celorlalte politici publice pentru care s-au propus modificări: strategii în domeniul asistenței comunitare; finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare; identificarea unor mecanisme de asigurare a supervizării lucratorilor sociali/tehnicienilor; asistența socială pentru furnizarea unui pachet minim de servicii sociale standard de planificare și furnizare a serviciilor sociale (informare, consiliere, identificare, evaluare a nevoilor și referirea către beneficii și servicii), în situația în care, din cauze obiective, furnizorii publici și privați de servicii sociale nu pot angaja asistenți sociali sau nu pot contracta serviciile acestora; asigurarea de servicii de sprijin furnizate în comunitate atât în mediul urban, cât și în mediul rural, diversificate, accesibile, finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare etc.

Prin proiect s-au organizat activități de instruire, consultare și dezbatere, acestea fiind programate în perioada 20 august 2018 – 19 decembrie 2019.

Proiectul (SIPOCA/SMIS2014: 291/112241) a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea totală a fost de 998.290,77 lei, din care valoarea cofinanțării UE, de 824.427,28 lei. Obiectivul general a constat în întărirea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a participa activ la procesul de luare a deciziei, prin dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune, în vederea formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul serviciilor sociale.

Florian Sălăjeanu,
Manager proiect

Comunicatul de presă final proiect – descărcă