În perioada ianuarie – decembrie 2019, Asociația ASSOC organizează mai multe întâlniri, sub formă de mese rotunde, dezbateri și prezentări publice, al căror scop constă în elaborarea de alternative la politici publice ce privesc domeniul social. Acestea au loc în cadrul proiectului “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

La Baia Mare, o primă masă rotundă urmează să aibă loc în data de 17 ianuarie 2019, unde sunt invitați să participe reprezentanți din ONG-uri și instituții publice. Cei interesați pot contacta coordonatorii locali ai proiectului, cooptarea în grupul de dezbateri urmând să se facă după o selecție de dosare.

Tematica evenimentelor privește:
1. Legea auditului social;
2. Statutul auditorului social;
3. Strategii în domeniul asistenței comunitare;
4. Finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare;
5. Dezvoltarea și utilizarea unui set de instrumente standard de planificare și furnizare a serviciilor sociale destinate la nivel local, în vederea creșterii calității serviciilor publice;
6. Asigurarea de servicii de sprijin furnizate în comunitate, atât în mediul urban cât și în mediul rural, diversificate, accesibile, finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare etc.

Fiecare participant la întâlnirile organizate prin proiect obține un certificat de participare eliberat de ASSOC. Costurile aferente participării sunt acoperite prin proiect.