Proiectul “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”, derulat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în parteneriat cu ASSOC Filiala Vâlcea și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, și-a propune să formeze „vocile comunității”, care să poată monitoriza, evalua și influența procesul decizional din România.

În acest context, la București, în 30 octombrie, are loc o prezentare publică, în care vor fi puse în discuție propunerile legislative pe care ONG-urile și partnerii sociali le-au propus pe parcursul ultimului an în cadrul acțiunilor derulate prin proiect. Acestea au privit dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune, în vederea formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul serviciilor sociale.

Conform obiectivelor asumate, se dorește promovarea și promulgarea Legii auditului social, respectiv a Statutului auditorului social, precum și dezvoltarea de strategii în domeniul asistenței comunitare, inclusiv de finanțare a serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare.