România se situează pe locul 25 în Uniunea Europeană (UE) în ceea ce priveşte indicele egalităţii de gen, cu 54,5 din 100 de puncte, scorul fiind cu 12,9 puncte mai mic decât media UE.

Cifrele au fost făcute publice de Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (EIGE). Potrivit cercetărilor, între 2005 şi 2017, România a înregistrat o creştere cu 4,6 puncte (+ 2.1 puncte faţă de 2015) şi a înregistrat progrese în direcţia egalităţii de gen într-un ritm mai lent decât alte state membre.

Suedia continuă să se afle în topul tabloului de bord al UE, cu 83,6 puncte, urmată de Danemarca cu 77,5 puncte. În schimb, Grecia şi Ungaria au sub 52 de puncte. Salturi considerabile au înregistrat Portugalia, cu o creştere de 3,9 puncte, și Estonia, cu 3,1 puncte.

Indicele din acest an pune un accent special pe echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată şi legătura acestuia cu egalitatea de gen. Concediul pentru creşterea copilului este una dintre măsurile politice importante de sprijinire a părinţilor care caută un echilibru între sarcinile de îngrijire şi viaţa profesională, care însă nu este disponibil pentru toţi, se menţionează în comunicat. În UE, 28% dintre femei şi 20% dintre bărbaţi nu pot beneficia de concediul pentru creşterea copilului.

„Accesul la servicii de îngrijire a copiilor accesibile şi de bună calitate este important pentru echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată, dar nu numai copiii au nevoie de astfel de servicii. Ratele de îmbătrânire şi de handicap sunt în creştere în UE, ceea ce determină o cerere tot mai mare de servicii de îngrijire pe termen lung pentru persoanele în vârstă şi pentru persoanele cu handicap”, s-a menționat în documentul EIGE.

De asemenea, femeile aflate în preajma vârstei de pensionare se ocupă de cea mai mare parte a serviciilor informale de îngrijire pe termen lung în UE. Diferenţa este remarcabilă pentru grupa de vârstă 50-64 de ani: 21% dintre femei şi 11% dintre bărbaţi îngrijesc persoane în vârstă şi/sau persoane cu handicap cel puţin câteva zile pe săptămână.

Indicele egalităţii de gen este un instrument elaborat de Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (EIGE) care măsoară progresul înregistrat în domeniul egalităţii de gen în UE. Indicele are şase domenii centrale – activitate profesională, bani, nivel de cunoştinţe, timp, putere şi sănătate – şi două domenii suplimentare: violenţa împotriva femeilor şi inegalităţile care se intersectează. Indicele măreşte vizibilitatea domeniilor în care sunt necesare îmbunătăţiri şi, în cele din urmă, sprijină factorii de decizie să elaboreze măsuri mai eficiente pentru egalitatea de gen.