Coordonator

Asociația ASSOC

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC s-a înființat în 1995, la Baia Mare, ca organizație dedicată susținerii persoanelor vulnerabile. În prezent, este printre cele mai active organizații naționale în domeniul economiei sociale și furnizării de servicii sociale.

Reforma sistemelor sociale, inovaţia socială și dezvoltarea de proiecte sociale reprezintă coloana vertebrală a asociației, iar, cei peste 20 de ani de activitate, ne-au întărit convingerea că sustenabilitatea sistemului social depinde de promovarea economiei sociale, structurile de acest fel putând să ofere șanse reale persoanelor din grupurile vulnerabile și, totodată, să asigure independența financiară necesară unui parcurs fără sincope.

Parteneri

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Instituție a administrației publice centrale responsabilă cu elaborarea și coordonarea politicilor naționale, corelate cu cele la nivel european si internațional, în domeniile muncii, familiei , protecției sociale, îndeplinind rolul de autoritate de stat, strategie și planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare, inspecție si control. De asemenea, Ministerul asigură coordonarea aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile menționate.

ASSOC Filiala Valcea

Funcționează ca filială a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială, organizațiile, dar și reprezentanții acestora derulând în trecut proiecte comune. Preocuparea pentru dezvolatrea serviciilor sociale și implementarea unor practici moderne în domeniu au transformat o prietenie într-o colaborare instituționalizată, astfel încât în anul 2015 filiala Vâlcea ASSOC s-a înregistrat oficial ca asociație de sine stătătoare, preluând însă ideile comune, acelea de a susține persoanele dezavantajate și a promova profesia de asistent social.