Rezultate anticipate în proiect

Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact

Creșterea capacității ONG-uri lor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern și instruirea a 75 de reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali să formuleze și să promoveze propuneri alternative la politicile publice din domeniul serviciilor sociale inițiate de Guvern sunt doar două dintre rezultatele pe care ASSOC și partenerii vor să le atingă prin proiect.

Alte rezultate
Sesiuni de instruire, 4-7 decembrie 2018, Șuior

Activiști sociali din ONG-uri și sindicate învățați cum să-și valorifice experiența în folosul comunității

Primele două sesiuni de instruire din cadrul proiectului „Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact” (POCA 112241) au avut loc la Șuior, în perioada 4-7 decembrie 2018, participanții la cursuri având ocazia să afle cum să își valorifice experiența în folosul comunității și grupurilor vulnerabile pe care le reprezintă.

Află detalii
Masă rotundă, 11 ianuarie 2019, Râmnicu Vâlcea

ABC-ul influențării politicilor publice și deciziilor în domeniul social de către ONG-uri

Tematica primei mese rotunde, organizată la Râmnicu Vâlcea, a inclus Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Hotărârea nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central; Hototărârea nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului; Instrumente de influențare a politicilor publice și a deciziilor de politici publice.

Masă rotundă, 17 ianuarie 2019, Baia Mare

Influențarea deciziilor publice este rezultatul unei munci de echipă

Legislația națională dedicată consultării publice încurajează participarea societății civile la procesul luării deciziei, dar instrumentele aflate la dispoziția cetățenilor fie nu sunt cunoscute, fie nu sunt utilizate, au concluzionat participanții la masa rotundă organizată de ASSOC, la Baia Mare. Reprezentanții din ONG-uri și instituții publice au discutat cu această ocazie despre importanța integrării în rețelele naționale și europene din domeniul social, conectarea la acestea asigurând un bun suport pe viitor. Prin colaborare organizațională crește șansa de reușită în ce privește influențarea dar și monitorizarea deciziilor publice.

Mai departe
Masă rotundă, 4 februarie 2019, Râmnicu Vâlcea

O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi

Strategia națională privind persoanele cu dizabilități a fost o temă care a stârnit ușor dezbateri la a doua masa rotundă organizată la Râmnicu Vâlcea. În România, 3,71% din totalul populației figurează în evidențe ca beneficiare ale sistemului de protecție socială specială. Discuțiile au pornit și de la neînțelegerea termenilor de "handicap" și "dizabilitate". Noțiunea de „handicap” și „dizabilitate” nu definește aceeași realitate, iar termenul "persoană cu dizabilități" se referă la o categorie mai largă de populație decât cel de "persoană cu handicap". În acest context, legislația românească din domeniul protecției sociale nu este unitară sub aspectul opțiunii pentru unul sau altul dintre cele două concepte.

Masă rotundă, 14 februarie 2019, Baia Mare

Asistenții sociali sunt o investiție, în viitor, pentru comunitate

Asistenții sociali sunt o investiție în viitor, iar reprezentanții administrației trebuie să fie conștienți de importanța lor. Aceasta a fost concluzia participanților la masă rotundă organizată joi, 14 februarie, de ASSOC în cadrul proiectului „Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”. Deocamdată, activitățile sociale sunt percepute doar ca și consumatoare de resurse bugetare, fără să se țină cont de relevanța lor pe termen lung.

Mai mult...
Masă rotundă, 15 martie 2019, Râmnicu Vâlcea

Importanța reglementării stricte a serviciilor sociale din România

Dezbaterea organizată de partnerii din proiect din cadrul ASSOC filiala Vâlcea a reunit personal din autoritățile și instituțiile publice, personal de conducere și de execuție, care activează în instituții publice din domeniul social și are expertiză în domeniul abordat pe proiect și reprezentanți ai ONG-urilor. Discuțiile specialiștilor s-au axat pe finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare: Legea 292/2011 asistenței sociale, Hotărârea Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, importanța programului de interes naţional destinat serviciilor comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea (Anexa nr.1), precum și programul de interes naţional destinat creșterii capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale (Anexa nr.2) din Hotararea nr. 427/2018 din 13 iunie 2018 precum si Ordinul nr.1902/2018 din 12 iulie 2018.

Masă rotundă, 15 martie 2019, Baia Mare

Servicii sociale pentru "cei mai vârstnici dintre vârstnici"

În 2015, indicele de îmbătrânire era de 111 vârstnici la 100 tineri sub 15 ani. În 2060, acesta va fi de 231 vârstnici la 100 tineri. În viitor, procesul de îmbătrânire demografică va continua cu intensităţi diferite la nivel teritorial. Accentuarea îmbătrânirii populaţiei, însoţită de creşterea speranţei de viaţă a populaţiei determină schimbări structurale în cadrul populaţiei vârstnice prin apariţia unei noi grupe, ”vârsta a patra” şi anume ”cei mai vârstnici vârstnici”, persoane de peste 80 de ani. Pentru aceștia, reprezentanții din ONG-uri și instituții publice prezenți la masa rotundă de la Baia Mare apreciază că trebuie dezvoltate servicii sociale dedicate, dar mai ales este nevoie de actualizarea reglementărilor în domeniu.

Mai mult...
Vizită transnațională, 8-12 aprilie 2019, Franța și Belgia

Bune practici europene în domeniul asistenței sociale

În cadrul proiectului “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact” s-au organizat vizite transnaționale în Franța și Belgia, state europene cu tradiție și cu expertiză în domeniul asistenței sociale. Delegația, formată din 24 de persoane, a avut ocazia să întâlnească specialiști europeni care activează în domeniul integrării pe piața muncii a persoanelor cu handicap și să vadă modele de bune practici, vizitând unități protejate și unități care prestează servicii sociale în beneficiul vârstnicilor, celor cu handicap și tinerilor. De asemenea, echipa selectată din proiect a putut să se informeze asupra procedurilor altor state membre UE în domeniul vizat cu ocazia întâlnirilor cu oficiali din Comisia Europeană, Parlamentul European și European Social Network.

Masă rotundă, 18 aprilie 2019, Baia Mare

Necesitatea auditului social pentru modernizarea serviciilor sociale

Practicieni din instituții publice de asistență socială și ONG-uri au răspuns provocării ASSOC de a discuta despre introducerea în COR a ocupației de auditor social, dar și despre necesitatea introducerii auditului social în România. S-au făcut propuneri legislative, acestea fiind centralizate și incluse într-un document cadru ce va fi înaintat Ministerului Muncii. Masa rotundă a avut loc în cadrul proiectului “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Mai mult...
Masă rotundă, 9 mai 2019, Râmnicu Vâlcea

Asistența socială din România, o Cenușăreasa printre surorile din UE?

Asistența socială în UE a fost un subiect atins în cadrul mesei rotunde organizate la Râmnicu Vâlcea de structura teritorială ASSOC din zonă. Participanții la eveniment, practicieni din instituții publice și ONG-uri, au stabilit că e nevoie de o aliniere a României la standarelde europene din domeniu, doar în acest fel putând fi îmbunătățită calitatea serviciilor. În acest sens, se impun identificarea unor mecanisme de asigurare a supervizării lucratorilor sociali/tehnicienilor asistență socială pentru furnizarea unui pachet minim de servicii sociale (informare, consiliere, identificare, evaluare a nevoilor si referirea catre beneficii si servicii), respectiv un set de instrumente de influențare a deciziilor publice, dar și de monitorizare. Scopul întâlnirilor de lucru, atât din Baia Mare, cât și din Râmnicu Vâlcea, este cea de creșetere a calității serviciilor sociale pe plan național.

Masă rotundă, 30 mai 2019, Baia Mare

Rolul asistentului social în comunitate

Nu sunt necesare argumente suplimentare pentru evidențierea rolului major pe care un asistent social îl are în comunitate, chiar dacă munca lui zilnică nu poate fi evaluată imediat. Un asistent social nu doar intervine în situații dificile din viața unei persoane ori familii, ci poate preveni ca acestea să se întâmple.
Despre aspectul prevenției în asistența socială, în contextul modificării legislației, au discutat practicienii în domeniu, reprezentanți din instituții publice și ong-uri care și-au propus să îmbunătățească legislația, reuniți într-o masă rotundă care a avut loc joi, 30 mai, în cadrul proiectului "Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact".

Mai mult...
Masă rotundă, 11 iunie 2019, Râmnicu Vâlcea

Auditul social și statutul auditorului social

Invitații ASSOC Sud-Centru la cea de-a 5-a masă rotundă organizată la Râmnicu Vâlcea în proiectul „Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact” au discutat despre asigurarea de servicii de sprijin furnizate în comunitate, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, diversificate, accesibile, finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare etc., dar și despre alte teme, cum ar fi cele privitoare la identificarea unor mecanisme de asigurare a supervizării lucratorilor sociali/tehnicienilor asistență socială pentru furnizarea unui pachet minim de servicii sociale (informare, consiliere, identificare, evaluare a nevoilor si referirea catre beneficii si servicii) în situatia în care, din cauze obiective, furnizorii publici si privați de servicii sociale nu pot angaja asistenți sociali sau nu pot contracta serviciile acestora.

Dezbatere publică, 26 iunie 2019, Baia Mare

Auditul social, instituție independentă sau subordonată?

Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale din România, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a decis să implementeze prevederile legislației existente privind auditul social, iar, în parteneriat cu ASSOC, derulează un proiect care vizează legiferarea clară a acestui domeniu. În acest moment s-au conturat două variante privind modalitatea de reglementare a auditului social, acestea fiind puse în dezbatere, la Baia Mare, în cadrul unei întâlniri care a adus față în față reprezentanți ai Ministerului Muncii, ai instituțiilor publice locale din domeniu – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București, respectiv Maramureș, Direcția de Asistență Socială Baia Mare, respectiv Baia Sprie, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, precum și ai ONG-urilor.

Mai mult...
Masă rotundă, 10 iulie 2019, Râmnicu Vâlcea

Soluții pentru finanțarea sectorului social

Colaborarea instituțională și o mai mare deschidere pentru parteneriatele publice cu furnizorii privați de servicii sociale sunt două condiții necesare care trebuie îndeplinite pentru ca domeniul asistenței naționale să înregistreze o schimbare în bine. Concluziile s-au desprins în timpul discuțiilor purtate de specialiștii din acest domeniu prezenți la masa rotundă organizată la Râmnicu Vâlcea în proiectul „Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”. Interesul comun al tuturor furnizorilor de servicii sociale trebuie să fie benefiarul, adică acea persoană care la un moment dat se află în dificultate și are nevoie de sprijin. Participanții la eveniment au subliniat și faptul că, în România, există o problemă de mentalitate, mulți cetățeni făcând o confuzii între termeni și asimilând serviciile cu prestațiile sociale. Ei au arătat că de reținut pentru populație ar fi că serviciile de asistență socială corectează, dezvoltă și consolidează capacitățile personale și sociale de funcționare normală și eficientă într-un mediu social dat.