Cauze

O remarcă des invocată de români este aceea că lucrurile merg rău în țară din cauza legilor neconcordante cu realitatea din teren. Cu toate acestea, implicarea civică în procesul de schimbare a actelor normative este redusă, iar Guvernul nu poate rezolva de unul singur problemele societății. Vocea cetățenilor nu are cum să răzbată până la legiuitori fără un amplificator, adică un ONG care să centralizeze sugestiile și să le prezinte mai departe, urmărind ca propunerile legislative să fie adoptate cu modificările și actualizările necesare.

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în parteneriat cu filiala ASSOC Vâlcea și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, și-a propus să dezvolte o “școală” pentru ONG-uri, iar “testul” de absolvire să constea în îmbunătățirea ori schimbarea a două legi din domeniul serviciilor sociale.

Efecte

Concret, prin proiect se dorește ca reprezentanții ONG-urilor și partenerilor sociali să dobândească forță, cunoștințe și practici de lucru care să le permită să se implice activ în formularea și promovarea de propuneri alternative în domeniul serviciilor sociale, dar să și dezvolte instrumente independente de monitorizare și evaluare a politicilor publice în acest sector.

ASSOC și partenerii săi consideră că proiectul va stimula democrația participativă și va ajuta la rezolvarea problemelor comunității. Este încă un demers pe care îl facem ca să îmbunătățim calitatea serviciilor sociale din România și a cărui reușită depinde de cooperarea cu alte organizații care au obiective similare cu ale noastre.

Despre proiect

 • Coordonator: Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC
 • Parteneri: ASSOC, filiala Vâlcea și Ministerul Muncii și Justiției Sociale
 • Cod: SIPOCA/SMIS2014: 291/112241
 • Valoare totală: 998.290,77 lei / Valoarea cofinanțării UE: 824.427,28 lei
 • Durata: 20 august 2018 – 19 decembrie 2019
 • Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020
 • Axa Prioritară: Administrație Publică și sistem judiciar eficiente
 • Componenta 1: Creșterea Capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative
 • Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Obiectiv

Întărirea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a participa activ la procesul de luare a deciziei, prin dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune, în vederea formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul serviciilor sociale. Proiectul își propune să formeze „vocile comunității”, care să poată monitoriza, evalua și influența procesul decizional din România.

Rezultat

Reforma socială pe care ne-o dorim presupune să alocăm din timpul nostru. Resursele de care e nevoie pentru derularea activităților necesare sunt asigurate prin proiect, astfel încât mai trebuie doar disponibilitate din partea reprezentanților ONG-urilor și partenerilor sociali. Responsabilitatea și profesionalismul participanților, susținută de buna comunicare cu echipa de proiect, pot aduce schimbarea pe care ne-o dorim cu toții.

Instruire

Sesiuni:

2 – Șuior
1 – Călimănești

Mese rotunde:

5 – Baia Mare
5 – Râmnicu Vâlcea

Dezbateri publice

Dezbateri publice:

3 – Baia Mare;
2 – Râmnicu Vâlcea

Prezentări publice:

8 – București

Grup țintă

Participare

 • Reprezentanți din ONG și sindicate: 75
 • Directori de instituții publice și manageri: 20

Implică-te direct

Motivație

 • Reforma sistemelor sociale din România
 • Îmbunătățirea legislației serviciilor sociale
 • Creșterea forței ONG-urilor și sindicatelor
 • Asumarea rolului de critic constructiv