Secțiunea conține lista materialelor informative despre pachetele legislative pe care acest proiect își propune să le îmbunătațească.

Conform obiectivelor asumate aceste pachete sunt:

  • Legea auditului social
  • Statutul auditorului social
  • Strategii în domeniul asistenței comunitare
  • Finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare
  • Identificarea unor mecanisme de asigurare a supervizării lucrătorilor sociali/tehnicienilor din asistența socială pentru furnizarea unui pachet minim de servicii sociale (informare, consiliere, identificare, evaluare a nevoilor și referirea către beneficii și servicii) în situația în care, din cauze obiective, furnizorii publici și privați de servicii sociale nu pot angaja asistenți sociali sau nu pot contracta serviciile acestora
  • Asigurarea de servicii de sprijin furnizate în comunitate atât în mediul urban, cât și în mediul rural, diversificate, accesibile, finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare etc.

Pe măsură ce vor avea loc discuții în proiect și vor fi concepute documente de lucru, această secțiune va fi actualizată pentru a reflecta stadiul fiecărui pachet legislativ.