Nu sunt necesare argumente suplimentare pentru evidențierea rolului major pe care un asistent social îl are în comunitate, chiar dacă munca lui zilnică nu poate fi evaluată imediat. Un asistent social nu doar intervine în situații dificile din viața unei persoane ori familii, ci poate preveni ca acestea să se întâmple.

Despre aspectul prevenției în asistența socială, în contextul modificării legislației, au discutat practicienii în domeniu, reprezentanți din instituții publice și ong-uri, care și-au propus să îmbunătățească legislația.

Reuniți într-o masă rotundă care a avut loc joi, 30 mai, la Baia Mare, în cadrul proiectului „Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”, specialiștii în asistență socială au încercat să identifice soluții pentru întărirea rolului în comunitate pentru asistentul social.

În prezent, asistenții sociali din România au de respectat Codul deontologic al profesiei lor, adoptat în martie 2008. Potrivit reglementărilor, “asistentul social are obligația de a-și exercita profesia potrivit prevederilor legale în vigoare privind exercitarea profesiei de asistent social, precum și ale normelor profesionale specifice din domeniul asistenței sociale. Asistentul social este obligat să promoveze și să respecte valorile profesiei, metodologia exercitării profesiei, precum și ghidurile de bună practică în domeniu, aprobate de Colegiu, asigurând în acest mod realizarea calității actului profesional.”

Codul mai spune că asistentul social trebuie să își îmbogățească permanent cunoștințele profesionale și să caute în mod consecvent să își ridice standardele de calitate ale exercitării
profesiei, precum și în domeniul cercetării, semnalând autorității profesionale practicile ilicite în domeniu, precum și pe cele care încalcă dispozițiile prezentului cod.

Problema sesizată de practicienii prezenți la masa rotundă a fost aceea că asistenții sociali nu sunt suficient de valorizați de societate, iar rolul lor nu este perceput ca fiind semnificativ pentru dezvoltarea unei comunități. În acest context, specialiștii consideră necesară o îmbunătățire a legislației, care să sporească importanța celor care activează în domeniul asistenței sociale din România.