Asistenții sociali sunt o investiție în viitor, iar reprezentanții administrației trebuie să fie conștienți de importanța lor. Aceasta a fost concluzia participanților la masă rotundă organizată joi, 14 februarie, de ASSOC în cadrul proiectului „Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”.

Deocamdată, activitățile sociale sunt percepute doar ca și consumatoare de resurse bugetare, fără să se țină cont de relevanța lor pe termen lung. O probă a acestui tip de abordare la nivelul primăriilor este și dezinteresul total pentru Programul de Interes Național privind „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale”. După o jumătate de an de la lansarea acestui program, nicio primărie nu a depus cerere de finanțare chiar dacă din buget se suportă plata unui asistent social cu un salariu de 3.717 lei/lună.

Participanții au venit cu soluții, dar au și dezbătut situația persoanelor cu dizabilități din România și a modului în care problemele lor ar trebui rezolvate. În prezent, finanțarea lor este sub semnul întrebării, de vreme ce, prin bugetul de stat, s-a prevăzut ca toate cheltuielile lor să fie făcute de administrațiile locale.

Cei prezenți au discutat despre HG 655/2016 pentru aprobarea strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020 şi a planului operaţional privind implementarea strategiei, respectiv HG 427/2018 privind aprobarea programului de interes național “Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ- teritoriale” – Anexa 2.
Masa rotundă de la Baia Mare a reunit specialiști în asistență socială, membri ai ONG-urilor și reprezentanți ai instituțiilor publice, implicați în proiectul implementat de Asociația ASSOC, în parteneriat cu filiala ASSO Vâlcea și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, apel: POCA/111/1/1/ Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, și se derulează în perioada 20 august 2018 – 19 decembrie 2019.