ASSOC invită reprezentanți din ONG-uri și instituții publice din domeniul social la o nouă activitate derulată în cadrul proiectului “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”, programată pentru data de 15 martie 2019. Este o zi specială pentru asistența socială, data de 15 martie marcând Ziua Asistenței Sociale.

Masa rotundă va urmări elaborarea de alternative la următoarele politici publice: legea auditului social, statutul auditorului social, strategii în domeniul asistenței comunitare, finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare, dezvoltarea și utilizarea unui set de instrumente standard de planificare și furnizare a serviciilor sociale destinate la nivel local, în vederea creșterii calității serviciilor publice, asigurarea de servicii de sprijin furnizate în comunitate, atât în mediul urban cât și în mediul rural, diversificate, accesibile, finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare etc.

ASSOC Baia Mare, în parteneriat cu filiala Vâlcea ASSOC și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, derulează proiectul cu titlul “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Valoarea contractului de finanțare este de 998.290,77 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 995.025,25 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 824.427,28 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 130.597,97 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 43.265,52 lei.