O nouă masă rotundă va avea loc la Baia Mare, în data de 14 februarie, în cadrul proiectului cu titlul “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”, derulat de Asociația ASSOC, în parteneriat cu filiala Vâlcea și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, apel: POCA/111/1/1/ Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, și se derulează în perioada 20 august 2018 – 19 decembrie 2019.

Valoarea contractului de finanțare este de 998.290,77 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 995.025,25 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 824.427,28 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 130.597,97 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 43.265,52 lei.

Organizatorii activității au transmis invitații de participare către reprezentanți din ONG-uri și instituții publice, cu ajutorul acestora urmând să elaboreze alternative la următoarele politici publice:
1. Legea auditului social
2. Statutul auditorului social
3. Strategii în domeniul asistenței comunitare
4. Finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare
5. Dezvoltarea și utilizarea unui set de instrumente standard de planificare și furnizare a serviciilor sociale destinate la nivel local, în vederea creșterii calității serviciilor publice
6. Asigurarea de servicii de sprijin furnizate în comunitate, atât în mediul urban cât și în mediul rural, diversificate, accesibile, finanțarea serviciilor sociale la nivel de comunitate (administrație locală) pentru dezvoltarea de servicii comunitare etc.

Pentru a participa la activitățile proiectului, cei interesați sunt rugați să contacteze experții din proiect la adresa de mail a asociației.