O remarcă des invocată de români este aceea că lucrurile merg rău în țară din cauza legilor neconcordante cu realitatea din teren. Cu toate acestea, implicarea civică în procesul de schimbare a actelor normative este redusă, iar Guvernul nu poate rezolva de unul singur problemele societății.

Vocea cetățenilor nu are cum să răzbată până la legiuitori fără un amplificator, adică un ONG care să centralizeze sugestiile și să le prezinte mai departe, urmărind ca propunerile legislative să fie adoptate cu modificările și actualizările necesare.

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, în parteneriat cu Filiala ASSOC Vâlcea și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, și-a propus să dezvolte o “școală” pentru ONG-uri, iar “testul” de absolvire să constea în îmbunătățirea ori schimbarea a două legi din domeniul serviciilor sociale.

Activitățile de instruire, consultare și dezbatere sunt cuprinse în proiectul “Inițiative în politici publice alternative pentru servicii sociale de impact”, lansat la 20 august 2018, pe care ASSOC alături de partenerii săi îl vor derula până în 19 decembrie 2019.

Proiectul (SIPOCA/SMIS2014: 291/112241) este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are valoarea totală de 998.290,77 lei, din care valoarea cofinanțării UE este 824.427,28 lei. Obiectivul general constă în întărirea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a participa activ la procesul de luare a deciziei, prin dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune, în vederea formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul serviciilor sociale.

Prin proiect se dorește ca reprezentanții ONG-urilor și partenerilor sociali să dobândească forță, cunoștințe și practici de lucru care să le permită să se implice activ în formularea și promovarea de propuneri alternative în domeniul serviciilor sociale, dar să și dezvolte instrumente independente de monitorizare și evaluare a politicilor publice în acest sector. ASSOC și partenerii săi consideră că proiectul va stimula democrația participativă și va ajuta la rezolvarea problemelor comunității.

Florian Sălăjeanu,
Manager proiect